chris ribbius

Zoek je de dialoog & het debat

met 8-800 mensen? Heb je genoeg van voorspelbare conferenties en 'top down' management bijeenkomsten? Vallen de resultaten van de 'corporate communication meetings' tegen?

Wil je weten wat er in de organisatie leeft? Wil je kennis en inzicht delen? Moet er nodig iets worden uitgesproken? Wil je het informele netwerk in en rond de organisatie versterken en uitbreiden? Wil je energie vrijmaken voor de volgende stap?

Dialoog: 8-800
Dat gaat zo. We ontwikkelen samen een setting voor dialoog & debat, voor acht tot achthonderd mensen. Zo ontstaat passend maatwerk. Tijdens een dergelijke 'Large Group Intervention' heeft de begeleider de rol van regisseur en die van 'holding the space'. Zo creëert hij de ruimte voor dialoog & debat. De nodige kennis en ervaring is in de zaal. In het artikel onderaan deze pagina worden tien bijeenkomsten beschreven die aardig opknappen van de Dialoog: 8-800-aanpak.

Ik ben in Nederland een van de pioniers op het gebied van 'Large Group Interventions'.

lees verder →


:: Tien bijeenkomsten die behoorlijk opknappen dankzij Dialoog: 8-800

→ De top 100 bijeenkomst
De kwartaal/half jaar bijeenkomst/presentatie met de top 50-100 van het bedrijf werkt vaak vervreemdend. Het is een ritueel zonder veel betekenis. Nu lijkt iedere meeting op de bijeenkomst van vorig kwartaal, jaar. Stop met meer van hetzelfde en doorbreek het patroon. Doorbreek het isolement van alle betrokkenen en laat vitaliteit toe in de bijeenkomst.

→ Ont-moet de directie
Speciale bijeenkomsten tussen directie en medewerkers, bijvoorbeeld die met young potentials, kunnen echt anders. Tot nu toe is vaak het rituele, formele aspect te sterk aanwezig. Een echt gesprek komt dan moeilijk op gang. Creëer een informele sfeer en zorg dat alle aanwezigen zich op hun gemak kunnen voelen. Creëer zo ruimte voor een echt gesprek.

→ Oorlog of netwerk
Stop de oorlog tussen zuilen, stop de oorlog tussen het hoofdkantoor en de rest, stop de oorlog in de keten. De stammenstrijd heeft zijn tijd gehad. Zet alle partijen maar in één ruimte. Werk het met elkaar uit. Vervang 'wij-zij' door een netwerk.

→ De aftrap van de nieuwe strategie en het verandertraject
Kies een vorm die bij jouw boodschap en veranderstrartegie past. Zoals altijd is 'the medium the message'. Een gelikte 'corporate communication'-aftrap roept soms meer cynisme, dan enthousiasme op. Dan komt vooral de boodschap over: "wij zijn gelikte types en wij zien 'corporate communication' als een proces van zenden (niet van ontvangen) en van op een slimme manier druk op jullie uitoefenen".

De confrontatie
Soms is een heldere confrontatie nodig om de lucht te klaren en om echt contact mogelijk te maken. Het wordt tijd dat alle relevante info op tafel komt. 'Zijn wij een organisatie waar we - onuitgesproken - met elkaar op weg zijn naar een toekomst die niemand's voorkeur heeft?'

→ De un-focusgroep
Een focusgroep is te interessant, te leerzaam en te leuk om aan een extern bureau over te laten. Een un-focusgroep heeft ook een aantal ongebruikelijke deelnemers, de bijzondere uitzonderingen. Zo ontstaat makkelijker iets nieuws. Creëer dus een 'doe het zelf' un-focusgroep. Ontmoet de klant, de belanghebbenden, de uitzonderingen en vraag door, leef je in, laat je inspireren.

→ De voeten op tafel
Met de voeten op tafel praat je anders en krijg je andere resultaten. Er ontstaat in zo'n gesprek meer ruimte voor 'het echte leven'. Creëer de optimale condities voor vragen als: wat speelt er, wie ben jij, wie zijn wij, wat hebben we meegemaakt, wat is de betekenis hiervan, wat willen we, stel dat ..., durven we?

→ Het sleepnet door de organisatie
Uit een tv programma als 'Terug naar de werkvloer' blijkt hoe weinig de top weet van wat er echt in de organisatie speelt. Doe een actie-onderzoek in een dag. Zo krijg je alle relevante info op tafel en ontstaat de basis voor de volgende stap.

→ Na de fusie met elkaar ook emotioneel en cultureel een stap verder
Het is tijd om met elkaar vrijuit te praten over verleden, heden toekomst. Soms dient daar een informele verkenning aan vooraf te gaan. Vooroordelen over en weer kunnen beter direct op tafel komen. Daar kan dan constructief mee worden omgegaan.

→ Het jonge-helden-netwerk
Het jonge-honden-netwerk verdient een vorm van interactie, debat en dialoog die past en die uitdagend en effectief is.

naar boven →