chris ribbius

artikelen:
downloads:
links:
boeken:


artikelen:

The eight steps for successful Large Scale Change - John Kotter
Verander de verandering: zes inspiratiebronnen - Chris Ribbius


:: The eight steps for successful Large Scale Change
- John Kotter

Action Steps:New Behaviour:
1. Increase urgencyPeople start telling each other: "Let's go we need to change things!"
2. Build the guiding teamA group powerful enough to guide a big change is formed and they start to work together well.
3. Get the vision rightThe guiding team developed the right vision and strategy for the change effort.
4. Communicate for buy-inPeople begin to buy in into the change, and this shows in their behaviour.
5. Empower actionMore people feel able to act, and do act, on the vision.
6. Create short term winsMomentum builds up as people try to fulfil the vision, while fewer and fewer resist change.
7. Don't let upPeople make wave after wave of changes, until the vision is fulfilled.
8. Make change stickNew and winning behaviour continues despite the pull of tradition, turnover of change leaders, etc.

naar boven →


:: Verander de verandering: zes inspiratiebronnen
- Chris Ribbius

1) Begin bij jezelf

Geef zelf het goede voorbeeld en creëer en lanceer daarnaast woorden, ideeën, interventies, settingen, processen en netwerken die - in de organisatie het volgende stimuleren:

:: Ga bij jezelf naar binnen. Is daar werk te doen? Wat is je inspiratie? Kijk naar jouw aandeel in het veranderingsthema. Doe ook even alsof het jij de oorzaak bent van de weerbarstigheid en kijk wat dat jou oplevert. Zie zo voor even alles wat er gebeurt, als feedback op jouw functioneren. Vraag anderen om feedback. Kijk naar de balk in je eigen oog. Stop geen energie in verzet tegen het feit dat de situatie voor jou is zoals hij is, 'love what is'. Ben jij de verandering die je in de wereld wilt brengen? Wat voor energie investeer je in de situatie en met welke opbrengst? Breng je begrip, energie, optimisme en aktie in?

(H)erken de sterke kanten die de organisatie op dit punt al heeft. Bouw daar op voort. Nodig anderen uit hetzelfde te doen als jij. Steun ze daarin.

Literatuur:
'Change the world', Robert Quinn; 'A short guide to a happy life.', Anna Quindlen; 'Loving what is.', Byron Katie; 'The seven whispers', Christina Baldwin.

2) Heb aandacht en respect, wees aanwezig

Geef zelf het goede voorbeeld en creëer en lanceer daarnaast woorden, ideeën, interventies, settingen, processen en netwerken die in de organisatie het volgende stimuleren:

:: Kijk aandachtig naar wat in de organisatie, in het netwerk, waardevol was en is, en kijk naar wat mogelijk is. Laat je eigen 'wij-zij' beelden los. Verdiep je in de anderen. Wie is wie? Wat is mogelijk hier? 'Who cares'? Kijk naar wat van waarde is en naar wat zich positief aan het ontwikkelen is. Sluit aan op deze positieve ontwikkelingen. Houd op met nog meer druk uit te oefenen. Wees getuige en wees een stille steun. Bouw lokale successen uit. Begin daar waar de energie is. Zorg dat door jouzelf gecreëerde obstakels worden opgeruimd.

(H)erken de sterke kanten die de organisatie op dit punt al heeft. Bouw daar op voort. Nodig anderen uit hetzelfde te doen als jij. Steun ze daarin.

Literatuur:
'Positive Deviance', Jerry Sternin; 'Sense Making', Karl Weick. 'Appreciative Inquiry', David Cooperrider.

3) Maak echt contact en spreek de waarheid
Geef zelf het goede voorbeeld en creëer en lanceer daarnaast woorden, ideeën, interventies, settingen, processen en netwerken die in de organisatie het volgende stimuleren:

:: Maak echt contact. Doorbreek jouw isolement en dat van anderen. Luister diep en goed. Spreek de waarheid. Praat met mensen met wie je normaal niet praat. 'Get the whole system in the room'. Verander het gesprek van toon en inhoud. 'Be impeccable with your word'.  Ga onderwerpen niet uit de weg. Ga de dialoog en het debat aan. Versterk het informele netwerk in en om de organisatie. Realiseer je dat het informele netwerk de ontwikkelingen kan maken of breken.

(H)erken de sterke kanten die de organisatie op dit punt al heeft. Bouw daar op voort. Nodig anderen uit hetzelfde te doen als jij. Steun ze daarin.

Literatuur:
'Open Space', Harison Owen; 'Calling the Circle', Christina Baldwin; 'Real Time Strategic Change', Robert Jacobs; 'Leading sytems', Barry Oshry, 'World Café', Juanita Brown.

4) Wees menselijk
Geef zelf het goede voorbeeld en creëer en lanceer daarnaast woorden, ideeën, interventies, settingen, processen en netwerken die in de organisatie het volgende stimuleren:

:: Verbreek de betovering van het "zakelijke". Laat je strikt professionele, en zakelijke houding varen. Verlaat regelmatig logica-land en ga via gevoelsland, met een tussenstop in 'hartelijk', op reis naar intuïtie-land. Gedraag je zoals je thuis en met je vrienden bent. Meestal ben je dan op je best. Doorbreek jouw isolement. Realiseer je de mate waarin dat het geval is. Laat je dus niet sturen door geldende opvattingen over leiderschap, ondernemerschap en management. Gedraag je daarentegen als een mens met hart en ziel, dat ben je. Kies voor een 'beginners mind', alsof je van niets weet (wat vaak ook zo is). Blijf vragen stellen.

(H)erken de sterke kanten die de organisatie op dit punt al heeft. Bouw daar op voort. Nodig anderen uit hetzelfde te doen als jij. Steun ze daarin.

Literatuur:
'Website' van The Berkane Insitute en van Margaret Wheatly zelf; 'The chaordic organization', Dee Hock; 'Flawless Consulting', Peter Block.

5) Ga uit van kracht en stel je kwetsbaar op
Geef zelf het goede voorbeeld en creëer en lanceer daarnaast woorden, ideeën, interventies, settingen, processen en netwerken die in de organisatie het volgende stimuleren:

:: Ga voor kracht. Stap uit de 'dramadriehoek': geef jouw 'slachtofferschap' op en laat ook jouw 'aanklager' en "betweter" thuis. Kies voor communicatieve zelfsturing. 'Love what is'. Stel je op een authentieke en kwetsbare manier op. Weet dat je kwetsbaar kunt zijn én krachtig tegelijk.

(H)erken de sterke kanten die de organisatie op dit punt al heeft. Bouw daar op voort. Nodig anderen uit hetzelfde te doen als jij . Steun ze daarin.

Literatuur:
'The answer to How? Is Yes!', Peter Block; 'Loving what is', Byron Katie.

6) Wees een pionier en ... aktie!
Geef zelf het goede voorbeeld en creëer en lanceer daarnaast woorden, ideeën, interventies, settingen, processen en netwerken die in de organisatie het volgende stimuleren:

:: Wees een pionier. Kom in beweging. 'Ready, fire, aim'. Zet de eerste stap van de reis van duizend mijl. 'Do what matters'. Laat je niet verlammen door perfectionsme. Laat je niet verlammen door het zoeken naar consensus. Laat je niet verlammen door jouw behoefte aan goedkeuring en erkenning. Als je niet goed weet wat te doen: doe zomaar iets, Experimenteer, onderzoek, maak fouten, test jezelf en de organisatie.

(H)erken de sterke kanten die de organisatie op dit punt al heeft. Bouw daar op voort. Nodig anderen uit hetzelfde te doen als jij . Steun ze daarin.

Literatuur:
'Rapid Results', Robert Schaffer; 'Website' van Tom Peters; 'De creatiespiraal', Marinus Knoope; Website 'Pioneers of Change'.

naar boven →


downloads van artikelen:

Het World Café
Open Space
Strategische Workshop


Odette Moeskops, Iselien Nabben, Chris Ribbius:
Het World Café - Management Tools (2005)

Dit artikel is te downloaden als een pdf-file →


Chris Ribbius:
Open Space - Opleiders in organisaties / Capita Selecta (1995)

Dit artikel is te downloaden als een pdf-file →


Chris Ribbius:
Mijn ontwerp voor een tweedaagse strategische workshop (2007)

Dit artikel is te downloaden als een pdf-file →

naar boven →


links:


Inspirerende websites:

www.berkana.org → Maragret Wheatley

www.bedrijvigheden.nl → Goos Geursen

www.carnac.nl

www.kennisland.nl → Chris Sigaloff

www.margaretwheatley.com

www.natuurcollege.nl

www.tonnievanderzouwen.nl

www.peterblock.com

www.pioneersofchange.net

www.peerspirit.com

www.rhsa.com → Robert Schaffer

www.openspaceworld.org

www.sacredpassage.com

www.speakingcircles.com

www.theworldcafé.com

www.tompeters.com

naar boven →


boeken:


Een literatuurlijst ter inspiratie:

A short guide to a happy life - Anna Quindlen

Birth of the chaordic age - Dee Hock

Calling the circle - Christina Baldwin (Peerspirit)

The circle way - Christina Baldwin & Ann Linnea

Change the world - Robert Quinn

Cool Tools  for Hot Topics, 2007, Ron Kraybill & Evelyn Wright

De creatiespiraal - Marinus Knoope

De vertraagde tijd - Arnold Cornelis

Flawless Consulting 2nd ed. - Peter Block

Gedoe komt er toch - Joop Swieringa en Jacqueline Jansen

Loving what is - Byron Katie

Open Space Technology: A User's Guide - Harrison Owen

Organisatiedynamica - Thijs Homan

Presence - Peter Senge, Joseph Jaworski, e.a.

Rapid Results! How 100-Day Projects Build the Capacity for Large-Scale Change - Robert Schaffer

Real Time Strategic Change - Robert Jacobs

River Café Cook Book Easy, Rose Grey en Ruth Rogers

Solving tough problems - Adam Kahane

Surfing the edge of chaos - Richard Pascale

The answer to how is yes - Peter Block

The art of possibility - Rosamund Stone Zander en Benjamin Zander

The artist's way - Julia Cameron

The Change Handbook, 2nd Ed, 2007, Peggy Holman, Tom Devane; met een zeer groot aantal 'Large Group Interventions', o.a.: Open Space, Real Time Strategic Change, Appreciative Inquiry, Power Lab, en Future Search.

The critical path to corporate renewal - Michael Beer e.a.

The four agreements - Don Miguel Ruiz

The heart of change - John P. Kotter

The Pursuit of Wow! - Tom Peters

The wise fools guide to leadership - Peter Hawkins

The World Café - Juanita Brown

Community, The structure of belonging - Peter Block

Don’t just do something, Stand there - Marvin Weisbord, Sandra Janov

Being: The bottom line - Nathan Gill

Sailing Home (Odyssey) - Norman Fisher

Management of the absurd - Richard Farson

The rhythm of compassion - Gail Straub

The appreciative inquiry summit - James D. Ludema ea

Don't just do something, stand there! - Marvin Weisbord ea

The five things we cannot change - David Richo

Leef - Jan de Dreu

Veranderdiagnose - Rob van Es

Cultuurverandering: mythe en realiteit - Rob van Es, Jaap Boonstra

Plezier beleven aan taaie vraagstukken - Hans Vermaak

De onveranderbaarheid van organisaties - Leike van Oss ea

naar boven →